Pax Księgarnia & Papierniczy

Dom Książki 99 w Bukownie, jedna z księgarń państwowego przedsiębiorstwa Dom Książki, głównego dystrybutora detalicznego książek w Polsce w latach 1950 – 1989, w czasie transformacji ustrojowej
w Polsce, na przełomie 1989 i 1990 roku została wzięta w ajencję przez Halinę Grzegorczyk. Od tego czasu Dom Książki 99 stał się małą rodzinną firmą pozostającą w branży księgarskiej. Po kilku latach,
w czasie których likwidowano lub przekształcano kolejne regionalne oddziały Domu Książki, w tym oddział w Katowicach, do którego należał budynek Domu Książki 99 w Bukownie, budynek księgarni
w Bukownie wystawiono na sprzedaż w formie przetargu. Oferta sprzedaży budynku księgarni
w Bukownie nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, w zasadzie nie było żadnego zainteresowania. Oprócz rodziny Grzegorczyk nikt nie stanął do przetargu. Po prawie roku, po zakończeniu czynności formalnych, rodzina Grzegorczyk stała się właścicielem – byłego już – Domu Książki 99 w Bukownie.

Lata 90-te XX w. to okres, w którym dopiero rodząca się wolna gospodarka dawała ludziom możliwości, których nie mieli wcześniej. W końcu można było zacząć pracować na „swój rachunek”, wykorzystując do tego swoje doświadczenie i wiedzę oraz zdolności i zainteresowania. W okresie tym zaczęły się tworzyć nowe prywatne mikroprzedsiębiorstwa, firmy rodzinne. Jedną z takich firm była Księgarnia Haliny Grzegorczyk.

Na przestrzeni dekady (1990 – 2000), zmieniały się potrzeby i wymagania klientów. Same książki już nie wystarczały do tego, by księgarnia była rentowna. Asortyment księgarni sukcesywnie poszerzano
o artykuły papiernicze, szkolne i biurowe.

W XXI wiek Księgarnia Haliny Grzegorczyk weszła już jako PAX Księgarnia & Papierniczy Katarzyny Grzegorczyk – córki Haliny, która od maja 2000 stała się nową właścicielką firmy.

Na przestrzeni kolejnej dekady (2000 – 2010) Księgarnia funkcjonowała jak dotychczas. Niestety w całym kraju obserwowano ciągły spadek sprzedaży książek, zaczęło zamykać się coraz więcej księgarni – nie tylko tych małych. Na rynku zaczęły umacniać się księgarnie internetowe, co sprawiło, że głównym źródłem dochodów sklepu stały się artykuły szkolne, biurowe, papiernicze. Sezonowa sprzedaż podręczników nieco podnosiła statystyki i rentowność firmy.

W trzecią dekadę działalności Księgarni & Papierniczego rodzina Grzegorczyk weszła z planami dużych zmian, począwszy od przebudowy – już bardzo wysłużonego – budynku, na wprowadzeniu dodatkowych usługach kończąc. W latach 2013 – 2015 udało się wyburzyć stary budynek, pamiętający jeszcze lata 70-te XX w.
i wybudować nowy. Kolejne zmiany i usługi, które planowano wprowadzić, prawdopodobnie nigdy się nie zrealizują, a rok 2016 prawdopodobnie jest ostatnim dla Księgarni & Papierniczego w Bukownie. Silna konkurencja na rynku, powstawanie kolejnych sklepów wielkopowierzchniowych w bliskim sąsiedztwie firmy oraz zmiany ustawowe, które pomijają księgarnie w sprzedaży detalicznej podręczników, skutecznie zabijają małe, niezależne księgarnie. Małe księgarnie (zwłaszcza) w małych miejscowościach niestety nie mają żadnych szans w rywalizacji o klientów z dużymi marketami i sklepami internetowymi. Przed firmą Katarzyny Grzegorczyk duże nieplanowane wcześniej wyzwanie – wygaszanie sklepu PAX Księgarnia & Papierniczy.
Niemal pewne jest, że od 2017 roku Bukowno będzie kolejnym miastem w Polsce bez księgarni.

sklep_bukowno


Katarzyna Grzegorczyk 15. września 2016