Adres siedziby Firmy

PSIA BRAĆ Katarzyna Grzegorczyk
ul. Kolejowa 4
32 – 332 Bukowno
woj. Małopolskie

Numery NIP, REGON:

PSIA BRAĆ Katarzyna Grzegorczyk
NIP: 6371544973
REGON: 357154040

Napisz e – maila

info@psiabrac.pl

Zadzwoń do nas

Kasia Grzegorczyk
+ 48 606 962 357

Psia Brać Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie jest w trakcie likwidacji.
Firma Psia Brać zmieniła formę prawną. (dane nowej firmy wyżej)

Dane likwidowanej spółki:

Adres siedziby Firmy

PSIA BRAĆ Sp. z o.o. W LIKWIDACJI
ul. Kolejowa 4
32 – 332 Bukowno
woj. Małopolskie

Numery NIP, REGON, KRS

PSIA BRAĆ Sp. z o.o. W LIKWIDACJI
KRS: 0000715294
NIP: 6372203033
REGON: 369317461

Przetwarzanie danych osobowych

Psia Brać Katarzyna Grzegorczyk przetwarza dane osobowe wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności związanych z usługami, które oferuje. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem zgodnie z RODO*

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.